top of page

Namo Guan Shi Yin Pu Sa

 

Tracks:

Guan Yin Mantra- Chanting Version

Guan Yin Mantra- Meditation Version

 

南无观世音菩萨圣号

 

千处祈求,千处应,化作苦海渡舟人。

 

曲目

南无观世音菩萨圣号(唱诵篇)

南无观世音菩萨圣号(修行篇

The Guan Yin Mantra (Mandarin) 观世音聖号

RM30.00價格
    bottom of page