top of page

Heart Sutra (Mandarin Chanting)

《般若心经》全文有二百六十字,是七百余卷般若经的精要,但念观世音菩萨及《般若心经》,於是得免一切艰难危险。

 

曲目: 般若波罗密多心经(中文唱诵)

Heart Sutra (Mandarin) 心经 -中文

RM30.00價格
    bottom of page